Teras Çatı Yalıtımları

UV dayanımlı, çatılar için, su geçirimsiz, su buharı geçirimli, esnek, derzsiz olarak uygulanabilen, tek ,komponentli, püskürtülerek uygulanan su yalıtım malzemesidir. Elastik ,bir malzeme olup dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır, aderansı yüksektir.

 

UYGULAMA ALANLARI

Bitümlü, metal, mineral, ve elyaflı çimento esaslı çatıların, dere ve ,olukların su yalıtımında ,kullanılır. Sürekli su altında kalan yapılar(rezervuar, su depoları vb.)için uygun değildir.
Gezilmeyen, UVye açık, alanlarda son derece emniyetli su yalıtımı sağlar.

 

Teras Çatı Yalıtımları
Teras Çatı Yalıtımları - Shingle

Shingle Çatı Kaplama

Çok hafiftir,
Binaya ,ek yük getirmez.
Isı farklılıklarına ve ağır ,iklim koşullarına dayanıklıdır.
Kolay uygulanır,yardımcı, ürünleri ile tüm detaylarda başarılı çözümler yaratır.
Uzun ömürlüdür, düzenli bakım ve onarım gerektirmez.
Yardımcı membranlarla çok iyi uyum sağladığından, çinko ve bakır kullanımı nı ortadan kaldırır.
Ekonomik ,bir çatı kaplamasıdır.
Üzerinde yürünebilir,tüm çatı detaylarında, rahatça uygulanabilir.
Farklı çeşitleri ve, renkleri ile estetik çözümler yaratır.

OSB Çatı Kaplama
Onduline Çatı Kaplama

OSB Çatı Kaplama

Ahşap Karkas Yapı Sistemi

Dünyada kullanılan ,en gelişmiş,en teknolojik en
Çevreci ve en ,sağlıklı hafif yapı sistemidir.
Kuzey Amerikalılar ve Finlandiyalılar, dünyada güvenlik ve
Konfor standardı en yüksek konutlara sahiptirler.
Bunun nedeni ahşabın, konut inşaatlarında sistem ,olarak tercih edilmesidir.
Vatandaşlarının konfor ve güvenliğini artırmak isteyen birçok
Ülke de “AHŞAP KARKAS YAPI”, sistemini seçmektedir.
Bugün güvenlik,sağlık,enerji,verimlilik,çevreye ,duyarlık,deprem ve rüzgâr
Fırtınalarına karşı dayanma arayan mimarlar,tasarımcılar,
inşaatçılar ve ev sahipleri için ahşap karkas yapı sistemi,en doğru seçimdir.
Ahşap karkas yapı sağlam,sağlıklı,dayanıklı,yalıtımı ve yenilenmesi, kolay olup artı değer sağlar.
İki yüz yıllık ispat edilmiş performansı ,çok sayıdaki araştırmaları ve yeni ürün
Geliştirmeleri ile mükemmel bir aşamaya ulaşmıştır.
Ahşap ise yenilenebilir yegâne inşaat malzemesidir.
Kuvvetli rüzgârlar,ağır kar yükleri, yüksek nem, aşırı sıcak ve soğuklar yapınızın
Dayanacağı ,etkenler ne olursa olsun,
Ahşap karkas yapı sistemi her problemin ,üstesinden, gelecek teknik çözümlere sahiptir.
Ahşap karkas konut değerlidir cazibelidir.Satılması en kolay olan yapı tipidir.
Ahşap karkas yapı sağladığı sağlık,konfor,barınma,sıcaklık ve güvenlik yanında,
Ev sahibi ,olmak isteyenler ,ahşabın
Estetik değerini kabul ve takdir ederler.

Ahşap karkas yapıların cazibesi ,ve albenisi çok fazladır.
Ahşap karkasın yapımının kolay olmasının yanında çevre dostudur.
Ahşap ürünlerinin imalatı az enerji gerektirir.
Diğer malzemelere ,göre çevreyi daha az etkiler.
Kolay Tasarım,Kolay İmalat,Kolay Montaj.

OSB Çatı Kaplama
Onduline Çatı Kaplama

Onduline Çatı Kaplama

En zor ,koşullarda bile sabit kalmasını sağlar.
Onduline HR mükemmel bir su geçirimsizliğine sahip,
Esnek olması ,nedeniyle çatlamayan,
Kesinlikle paslanmayan,küflenmeyen
UV ışınlarına dayanıklı,havadaki kimyasal ve biyolojik
Maddelerden etkilenmeyen ve bakım ,gerektirmeyen,
Çevre ,dostu bir üründür.
Ekonomik ve uzun ömürlü olan ,onduline oldukça yaygın
Bir şekilde ,kullanılmaktadır.

Onduline Çatı Kaplama
Onduline Çatı Kaplama

Çelik Konstrüksiyon Çatı

Çelik konstrüksiyon yapılar, betononarma yapıların sağlayamadıkları, avantajları sunan,
Taşıyıcı sistemin metal kolon ve taşıyıcılar,
ile oluşturulmasıyla gerçekleştiren ,yeni nesilteknolojik
Bir yapı sistemidir.
Uzun vadede kalıcı ve güvenilir hizmet sunan,
Çelik konstrüksiyon, yapı teknolojisini özellikle
Büyük yapılar ve ,çalışma Sahaları için sunan
Firmamızın çelik konstrüksiyon yapıların
Avantajları ve kullanım ,alanları ile ilgili çıkarttığı
Dökümanı okumak için sayfamızı inceleyin.

Çelik Konstrüksiyon Çatı
Çelik Konstrüksiyon Çatı
Çelik Konstrüksiyon Çatı

Kiremit Çatı Aktarma

Kiremit çatılarda mevcut olan ,çatı şeklinin,analizi yapıldıktan sonra,kiremitler kaldırılıp, temizlenir.
Ahşapların kontrolü yapılır.
Çatı yağmur oluklarının montajı yapılır.
Kiremit altı dediğimiz,su yalıtım örtüsü 3m membran şaloma ile eritilerek,ahşap tahtanın üzerine
yapışması sağlanır.Su yalıtımı bittikten sonra,kiremitlerin ,dizilmesine başlanır.
Kiremitlerin ilk iki sırasının, tamamı çivilenme yapılır.
Sonraki sıralarda 3 sırada bir çivilenme işlemleri ,yapılır.
Kiremit montajından ,sonra havalandırma işlemleri ve baca dibi çinko ve izolasyon işlemleri yapılır.

Kiremit Çatı Aktarma

Kiremit Çatı Kaplama

Çatınızla ilgili sorunlara kesin çözümler üretiyor, yıllar boyu sorun çıkarmayacak çatılar yaratıyoruz.
Mühendislerimizle çatınız için en uygun çözümleri ,geliştiriyor ve sizi bu çözümleri,
uygulayacak uzman ekiplerle buluşturuyoruz.
Akmayan ve ,uzun ömürlü,
Isı ve su, yalıtımı yapılmış,
Yaşam alanı olarak kullanılabilen
Estetik, bir görünüme sahip,
Baştan aşağıya son teknolojiyle, yenilenmiş,
Detayları üstün, teknolojik ürünlerle çözülmüş,
Teknik kontrolleri mühendisler ,tarafından yapılmış,

Kiremit Çatı Kaplama
Kiremit Çatı Kaplama

Çatı İzolasyon

Çatılar; geleneksel ve ters çatı olarak iki farklı sistemde incelemek mümkündür. Geleneksel teras yalıtımında, ısı yalıtım malzemeleri ,su yalıtım tabakasının altına ve yapı betonu üzerine yerleştirilir. Bu, sistemde su yalıtım tabakası çatı yapısının geri kalan kısımlarından farklı olarak büyük sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalıp, kolayca kısa sürede bozulabilir.
Su buharı bitüm esaslı su yalıtım ,malzemesini geçemediği için yoğunlaşarak ısı yalıtım malzemesini ıslatmakta ve malzemenin yalıtım özelliğini kaybetmesine yol açmaktadır.Bu nedenle ;su yalıtım tabakası altında yoğunlaşma ve hava kabarcıklarını önlemek için yapı betonu ve ısı yalıtımı arasına bir, buhar kesici konulması gerekir. Ters teras çatıda, ısı yalıtım ,malzemeleri su yalıtım tabakasının üzerine yerleştirerek geleneksel teras yalıtımında karşılaşılan problemler çözümlenmiş olur.

Ters teras çatıda, ısı yalıtımı su yalıtım tabakasını:
• Hava şartlarının yıpratıcı etkisinden;
• UV-radyasyonunun zararlı etkilerinden;
• İnşaat, kullanım ve bakım sırasında oluşabilecek mekanik hasarlardan: Yalıtım levhaları kullanıldığı teras çatılarda (teras, otopark, bahçe çatı) hem inşaat süresinde hem de çatı kullanılmaya başladıktan sonra mekanik etkilere karşı daha iyi koruma sağlar;
• Su yalıtım, tabakası, ısı yalıtım malzemelerinin altında yer ,alarak aynı zamanda bir buhar kesici tabakası işlevi görür.

Çatı Çeşitleri

Türkiye’deki çatılar; teras, kırma, ve sanayi olmak üzere üç gurupta toplanmaktadır., Teras çatılar ;Ülkemizde özellikle güney bölgelerde kullanılan tek tercih ,diyebileceğimiz çatı tipidir. Diğer bir çatı türü olan ,kırma çatılar; her nevi konut, çatısı ile bir veya birkaç katlı büyük inşaatların çatılarında, sanayi, çatıları ise fabrika türü binalarda uygulanmaktadır

Çatı İzolasyon

Çatı Arası Isı Yalıtım

Kullanım Alanları

Meya inşaat Çatı sistemleri . Her türlü ahşap oturtma, metal çatı ve sandviç çatılar, tavuk çiftliği, ve hayvan barınaklarında, ısı ve ses yalıtımı amacıyla.

Kalınlık : 8 – 10 – 12 – 14 cm.
Ebat : 120×1000-800-750-600 cm
Kaplama Cinsi: Çıplak,alüminyum folyo.

Çatı Arası Isı Yalıtım
Çatı Arası Isı Yalıtım
Çatı Arası Isı Yalıtım