Çatı İzolasyon

Çatılar; geleneksel ve ters çatı olarak iki farklı sistemde incelemek mümkündür. Geleneksel teras yalıtımında, ısı yalıtım malzemeleri ,su yalıtım tabakasının altına ve yapı betonu üzerine yerleştirilir. Bu, sistemde su yalıtım tabakası çatı yapısının geri kalan kısımlarından farklı olarak büyük sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalıp, kolayca kısa sürede bozulabilir.

Su buharı bitüm esaslı su yalıtım ,malzemesini geçemediği için yoğunlaşarak ısı yalıtım malzemesini ıslatmakta ve malzemenin yalıtım özelliğini kaybetmesine yol açmaktadır.Bu nedenle ;su yalıtım tabakası altında yoğunlaşma ve hava kabarcıklarını önlemek için yapı betonu ve ısı yalıtımı arasına bir, buhar kesici konulması gerekir. Ters teras çatıda, ısı yalıtım ,malzemeleri su yalıtım tabakasının üzerine yerleştirerek geleneksel teras yalıtımında karşılaşılan problemler çözümlenmiş olur.

Ters teras çatıda, ısı yalıtımı su yalıtım tabakasını:

  • Hava şartlarının yıpratıcı etkisinden;
  • UV-radyasyonunun zararlı etkilerinden;
  • İnşaat, kullanım ve bakım sırasında oluşabilecek mekanik hasarlardan: Yalıtım levhaları kullanıldığı teras çatılarda (teras, otopark, bahçe çatı) hem inşaat süresinde hem de çatı kullanılmaya başladıktan sonra mekanik etkilere karşı daha iyi koruma sağlar;
  • Su yalıtım, tabakası, ısı yalıtım malzemelerinin altında yer ,alarak aynı zamanda bir buhar kesici tabakası işlevi görür.

Çatı Çeşitleri

Türkiye’deki çatılar; teras, kırma, ve sanayi olmak üzere üç gurupta toplanmaktadır., Teras çatılar ;Ülkemizde özellikle güney bölgelerde kullanılan tek tercih ,diyebileceğimiz çatı tipidir. Diğer bir çatı türü olan ,kırma çatılar; her nevi konut, çatısı ile bir veya birkaç katlı büyük inşaatların çatılarında, sanayi, çatıları ise fabrika türü binalarda uygulanmaktadır.

Çatı izolasyon 2