Kiremit çatılarda mevcut olan ,çatı şeklinin,analizi yapıldıktan sonra,kiremitler kaldırılıp, temizlenir.
Ahşapların kontrolü yapılır.
Çatı yağmur oluklarının montajı yapılır.
Kiremit altı dediğimiz,su yalıtım örtüsü 3m membran şaloma ile eritilerek,ahşap tahtanın üzerine
yapışması sağlanır.Su yalıtımı bittikten sonra,kiremitlerin ,dizilmesine başlanır.
Kiremitlerin ilk iki sırasının, tamamı çivilenme yapılır.
Sonraki sıralarda 3 sırada bir çivilenme işlemleri ,yapılır.
Kiremit montajından ,sonra havalandırma işlemleri ve baca dibi çinko ve izolasyon işlemleri yapılır.

Kiremit Çatı Aktarma