UV dayanımlı, çatılar için, su geçirimsiz, su buharı geçirimli, esnek, derzsiz olarak uygulanabilen, tek ,komponentli, püskürtülerek uygulanan su yalıtım malzemesidir. Elastik ,bir malzeme olup dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır, aderansı yüksektir.

 

UYGULAMA ALANLARI

Bitümlü, metal, mineral, ve elyaflı çimento esaslı çatıların, dere ve ,olukların su yalıtımında ,kullanılır. Sürekli su altında kalan yapılar(rezervuar, su depoları vb.)için uygun değildir.
Gezilmeyen, UVye açık, alanlarda son derece emniyetli su yalıtımı sağlar.

 

Teras Çatı Yalıtımları
Teras Çatı Yalıtımları - Shingle