Isı, yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru ,akar ve direncin en az olduğu yol boyunca en fazla, ısı akışı oluşur.
Kış, aylarında, meydana gelen ısı, kayıplarını ve yaz aylarında meydana gelen ısı kazançlarını, azaltmak için yapılan işlemlere “ısı yalıtımı” denir. Kışın üşümemek için kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak evimizi ısıtır; yazın ise ısınan evimizi, klimalarla soğuturuz.

Isı yalıtımının faydaları

Yönetmeliklere uygun yapılacak ısı yalıtımı;

 • Isınma veya serinleme amacıyla yapılan, harcamalardan ortalama %50, tasarruf ederek, kışın daha iyi ısınmaya, yazın ise serin kalmaya imkân sağlar.
 • Yakıt tüketimini ve ,dolayısıyla atık gaz emisyonlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunur.,
 • Sağlayacağı verimlilikle, ülkemizin enerjide ,dışa bağımlılığını azaltır.
 • Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan terlemeyi (yoğuşma) önler.
 • Betonun içindeki demirlerin paslanmasını engeller,, binanızın, depreme karşı ,dayanıklılığını korur.
 • Yaşam alanları içersinde dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekânlar oluşturur.

Isı yalıtımın uygulandığı yerler

Isı yalıtımı;

 • Düz (teras) ve, eğik çatılara,
 • Dışa bakan duvarlara,
 • Çıkma tabanlarına,
 • Toprakla temas eden duvar, ve döşemelere,
 • Garaj, depo gibi ısıtılmayan ,bölümlere bakan duvar ve döşemelere,
 • Kombi ile ısıtılan binalarda katları ayıran döşemelere,
 • Tesisat boruları, havalandırma kanalları,, vanalar vb. tesisat elemanlarına yapılır.

Isı yalıtımı nasıl yapılır?

Isı yalıtımı, düşük ısı ,geçirgenliğine sahip özel ısı yalıtım malzemelerinin; evlerimizin çatı, döşeme ve duvarlarına tekniğine uygun olarak uygulanmasıyla yapılır. Isı, yalıtımı,, binaların öncelikle dışından, eğer mümkün, değilse içinden uygulanabilir. ,Isı yalıtımının en önemli unsurlarından birisi de ,tesisatların yalıtılmasıdır.

Isı İzolasyon
Isı İzolasyon
Isı İzolasyon