• Beton zeminin üstü süpürülerek ,toz,kum gibi maddelerden temizlenir.
 • İyi bir yapışma için bir veya iki kat astar kıl fırça ile sürülür.
 • Grobetonun üzerine, membran şalumo ile bir yüzeyi eritilerek yapıştırılır.
 • Bini boyu en az 10 cm olmalıdır.
 • Bini yerleri şalumo ile eritilerek ince uçlu mala ile birbirine geçmesi sağlanır.
 • En az 40 cm membran Grobetondan dışarıya taşırılıp,o şekilde serbest bırakılır.
 • İkinci kat membran, birinci ,kat membranın ek yerlerini ortalayacak şekilde yapıştırılır.
 • Temel atılıp perde beton döküldükten sonra, temelin ,altından çıkan 40cm membran perde betonuna dikey yapıştırılır.
 • Toprak yüzeyi en az 30cm ,geçecek kadar perde betona 2 kat ,membran ,uygulanır.

 

Öneriler

 • LPG tüpünde yüksek basınçlı dedantör kullanılmalıdır.
 • Şalumo mandallı ve geniş kafalı olmalıdır.
 • Birinci kat membran P-4000 ikinci kat membran
 • P-3000 veya birinci kat membran F-3000 ikinci kat membran ,P-3000 kullanılabilir.
 • Perde betonuna membran dikey olarak yapıştırılmalıdır.
 • Dolgu yapılırken izolasyon yırtılma ve delinmelere karşı korunmalıdır.  o
Temel Bohçalama Sistemi