Çatı Dere ve Baca Birleşim Yerleri Su İzolasyonu

Meya İnşaat İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri: Genelde sorun, teşkil eden “gizli dere izolasyonu” sisteminin zamanla güneş zararlı asidik etkiler gibi faktörlerden dolayı yıpranmasından kaynaklanan sorunlar aslında buna sebep ,olan çatı uygulamalarının parapet ve zemin kısımlarına yapılmış olan beton yada farklı uygulama şekilleri tek başına su sızıntısını ve kaçağını, engelleyecek özellik taşımadığı bilinir. Çatı yapımı sistemlerindeki atık su tahliye delikleri, su girişleri, parapet ara pah birleşim boşlukları, beton yapıdaki duvar ve zemin birleşim yerleri gibi özel noktalar sızdırmazlık açısından zayıft olacağından, ayrıca betonarme yapı da zamanla yapıların milimterik düzeyler kadar küçük ,oynamaları bile oluşturabileceği kılcal çatlaklar, da su sızıntısını kolaylaştırırarak gizli dere izolasyonu için fiyatları uygun hale getirmenin yolu erken yapılan teşhis ile elde edebilirsiniz. Uygulamalar zamanla ,yıprnarak eskiyeceğinden yenilemek gerekir. Parapet iç yüzeylerine yapılacak beton türevi kaplama uygulaması ise tek başına, su yalıtımı sağlamadığından bu bölgelere ,su basıncına dayanıklı elastik özelliği olan etkin bir yalıtım uygulaması gerçekleştirmeliyiz.

Çatı Dere ve Baca Birleşim Yerleri Su İzolasyonu