Nem ve Rutubet Yalıtımı

Toprak ile temas halindeki zemin kat duvarlarında 70-80 cm yüksekliğe kadar görülen rutubet, tuz kusmaları, çiçeklenme, boya kabarmaları ve ,nemlenmelere karşı dünya çapında patentli KÖSTER Crisin Sistem uygulanmaktadır. Basınçsız şekilde duvar tarafından emilen KÖSTER Crisin XP reçinesi duvarın kapiler hareket ile su emmesini önlemekte ve duvar içten dışa doğru kurumaktadır. Özellikle zemin katlardaki duvar, perde beton ve kolonların suyun zararlı etkilerine karşı korunması ,yapının sağlamlığı açısından önem,, taşımaktadır. Sistem delikli ve dolu tuğla, beton, ,briket ve gazbetondan imal edilmiş duvarlara uygulanabilmektedir.

Bodrum katlardaki toprağa bakan duvarlarda görülen nem ve rutubete karşı KÖSTER Sanierputz WTA yıllardır başarı ile kullanılmaktadır. Duvarlardaki ,nem ve rutubeti önleyen bu yenilikçi ürün aynı zamanda sıcaklık farklarından ve yoğuşmadan ,kaynaklanan küf mantarına karşı etkili bir izolasyon sıvasıdır.

Toprak altında kullanılacak su izolasyonu:       o

  • Tuz, asit ve alkali gibi kimyasallara dayanıklı olmalı,
  • Donma çözülme döngüsüne, dayanıklı olmalı,
  • Farklı oturmalardan etkilenmemen,
  • Dolgu işlemi, sırasında zarar görmemeli,
  • Dolgu işlemine kadar bozulmadan açıkta kalabilmelidir.
Nem ve Rutubet Yalıtımı
Nem ve Rutubet Yalıtımı
Nem ve Rutubet Yalıtımı, Nem yalıtımı, rutubet Yalıtımı, Nem ve Rutubet istanbul, Nem ve Rutubet meya